Dobry Testament

W najbliższy piątek, 26. lutego 2016, w godzinach od 10:00 do 15:30 zapraszamy na spotkanie nt. "Dobry testament jako źródło finansowania organizacji pozarządowej". Odbędzie się ono w sali 316 na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie.

W Polsce temat testamentów kierowanych do ngo’s jest nowy i – jak twierdzą eksperci - perspektywiczny. Coraz częściej zdarzają się osoby, które decydują się zapisać w testamencie swój majątek wybranej organizacji pozarządowej. Czerpiąc z doświadczeń siedemnastu państw na świecie, od Australii przez Kanadę, Holandię, Szwecję, po Włochy, fundacja Polski Instytut Filantropii zainicjowała polską kampanię testamentową „Dobry Testament”. Jej celem jest uświadomienie Polakom, jak ważne jest pisanie testamentów. A warto to robić, bo jak pokazują statystyki, osoby posiadające testament żyją zwykle dłużej i są bardziej zadowolone z życia. Drugi cel kampanii to promocja zapisów testamentowych, poprzez które możemy podzielić się dorobkiem swojego życia i zostawić cząstkę siebie dla przyszłych pokoleń. W kampanii uczestniczy dwanaście organizacji pozarządowych: Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Diecezja Krakowska Zakonu Franciszkanów, Fundacja dr Clown, Fundacja Onkologiczna Osób Młodych Alivia, Fundacja Przystań Ocalenie, Fundacja VIVA! Akcja dla Zwierząt, Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, Polska Akcja Humanitarna, SOS Wioski Dziecięce, WWF Polska oraz Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, które połączył wspólny cel. Organizacje te przygotowały specjalną ofertę dla tych, którzy przez zapis testamentowy chcą wspierać ich działania.

Panel poprowadzą:

Ewelina Szeratics - manager kampanii Dobry Testament,

Polski Instytut Filantropii Kinga Krzywicka - prezes Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych

Zofia Daleszyńska - notariusz

Go to top