Struktura

Struktura Filii w Koszalinie

Fundacja powstała w marcu 2006 roku. Początkowo powstała jako jednostka mająca sprawować opiekę nad Dziećmi, z postępem czasu działalność fundacji uległa rozszerzeniu zarówno do terenu całego Województwa Zachodniopomorskiego oraz rozszerzeniu o kolejne specjalistyczne jednostki.
Hospicjum dla Dzieci działa oficjalnie od marca 2006 roku, ale zespół w ramach wolontariatu dojeżdżał do małych Pacjentów już od listopada 2005 roku. Hospicjum dla Dzieci działa na terenie całego Województwa Zachodniopomorskiego. Opieka jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, sprawowana z siedziby w Koszalinie i Szczecinie. Wizyty lekarskie i pielęgniarskie odbywają się w domu podopiecznego: pielęgniarskie 2 razy w tygodniu, lekarskie raz na 2 tygodnie. Lekarz i pielęgniarka dyżurna interweniują gdy zaistnieje potrzeba. Refundujemy w 100 % koszty związane z zakupem leków i bezpłatnie wypożyczamy niezbędny sprzęt. Opieka jest bezpłatna, sprawowana w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Poradnia powstała w kwietniu 2008 roku. Obejmujemy opieką Dzieci i Dorosłych zamieszkałych na terenie całego Województwa Zachodniopomorskiego. Opieka odbywa się zarówno w domu pacjenta jak i w siedzibie fundacji. Sprawujemy opiekę nad osobami wymagającymi leczenia żywieniowego dietą przemysłową. W skład zespołu wchodzi lekarz, pielęgniarka, dietetyk oraz farmaceuta. Opieka jest bezpłatna, sprawowana w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wizyty lekarsko-pielęgniarskie odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące oraz w zależności od potrzeb pacjenta. Opieka sprawowana jest z siedziby w Koszalinie i Szczecinie.
Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie powstał w listopadzie 2012 roku. Opieka sprawowana jest na terenie całego Województwa Zachodniopomorskiego. Opieka jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, sprawowana z siedziby w Koszalinie i Szczecinie. Wizyty lekarskie, pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne odbywają się w domu podopiecznego: pielęgniarskie 2 razy w tygodniu, lekarskie raz w tygodniu, fizjoterapeutyczne 2 razy w tygodniu. Lekarz i pielęgniarka dyżurna interweniują gdy zaistnieje potrzeba. Bezpłatnie wypożyczamy niezbędny sprzęt. Opieka jest bezpłatna, sprawowana w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia
Go to top