Struktura

Struktura Siedziby w Szczecinie

Fundacja powstała w marcu 2006 roku. Początkowo powstała jako jednostka mająca sprawować opiekę nad Dziećmi, z postępem czasu działalność fundacji uległa rozszerzeniu zarówno do terenu całego Województwa Zachodniopomorskiego oraz rozszerzeniu o kolejne specjalistyczne jednostki.
Hospicjum dla Dzieci działa oficjalnie od marca 2006 roku, ale zespół w ramach wolontariatu dojeżdżał do małych Pacjentów już od listopada 2005 roku. Hospicjum dla Dzieci działa na terenie całego Województwa Zachodniopomorskiego. Opieka jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, sprawowana z siedziby w Koszalinie i Szczecinie. Wizyty lekarskie i pielęgniarskie odbywają się w domu podopiecznego: pielęgniarskie 2 razy w tygodniu, lekarskie raz na 2 tygodnie. Lekarz i pielęgniarka dyżurna interweniują gdy zaistnieje potrzeba. Refundujemy w 100 % koszty związane z zakupem leków i bezpłatnie wypożyczamy niezbędny sprzęt. Opieka jest bezpłatna, sprawowana w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Hospicjum dla Dorosłych działa oficjalnie od stycznia 2012 roku, ale zespół w ramach wolontariatu dojeżdżał do dorosłych Pacjentów już od marcu 2009 roku. Domowe Hospicjum dla Dorosłych działa na terenie Powiatu Grodzkiego Szczecin. Pod opieką znajdują się osoby, które zakończyły leczenie onkologiczne. Opieka jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, sprawowana z siedziby w Szczecinie. Wizyty lekarskie i pielęgniarskie odbywają się w domu podopiecznego: pielęgniarskie 2 razy w tygodniu lekarskie raz na 2 tygodnie. Lekarz i pielęgniarka dyżurna interweniują gdy zaistnieje potrzeba. Opieka jest bezpłatna, sprawowana w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Poradnia powstała w--------------. Obejmuje opieką osoby----------. Poradnia jest czynna---------------------. Opieka jest bezpłatna, sprawowana w ramach kontraktu z ----------------------.
Poradnia powstała w kwietniu 2008 roku. Obejmujemy opieką Dzieci i Dorosłych zamieszkałych na terenie całego Województwa Zachodniopomorskiego. Opieka odbywa się zarówno w domu pacjenta jak i w siedzibie fundacji. Sprawujemy opiekę nad osobami wymagającymi leczenia żywieniowego dietą przemysłową. W skład zespołu wchodzi lekarz, pielęgniarka, dietetyk oraz farmaceuta. Opieka jest bezpłatna, sprawowana w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wizyty lekarsko-pielęgniarskie odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące oraz w zależności od potrzeb pacjenta. Opieka sprawowana jest z siedziby w Koszalinie i Szczecinie.
Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie powstał w listopadzie 2012 roku. Opieka sprawowana jest na terenie całego Województwa Zachodniopomorskiego. Opieka jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, sprawowana z siedziby w Koszalinie i Szczecinie. Wizyty lekarskie, pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne odbywają się w domu podopiecznego: pielęgniarskie 2 razy w tygodniu, lekarskie raz w tygodniu, fizjoterapeutyczne 2 razy w tygodniu. Lekarz i pielęgniarka dyżurna interweniują gdy zaistnieje potrzeba. Bezpłatnie wypożyczamy niezbędny sprzęt. Opieka jest bezpłatna, sprawowana w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia
Go to top